Cookie beleid vv Heukelum

De website van vv Heukelum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Oprichting

EEN EERSTE POGING

Op woensdag 21 april 1920 werd in Heukelum een sportvereniging opgericht onder de naam D(oor) O(oefening) S(terk). Het doel van de vereniging was voetbal, alsmede gymnastiek en athletiek beoefenen. De bestuursleden waren: G.Lakerveld (voorzitter), L.A.Stellenboom (secretaris), C.Heykoop (penningmeester); A.J.Kremers en H.Luthart werden als commissarissen aangesteld.

v.v.Heukelum spelers van voor 1930

De toekomst leek veelbelovend omdat in het jaar van oprichting zelfs een tweede elftal actief werd. Maar niets was minder waar. Helaas voor voetbalminnend Heukelum, stond op 22 januari 1921 een heel vervelend bericht in de krant:

Naar we vernemen gaat de sportvereniging "Door Oefening Sterk" zich thans voornamelijk toeleggen op de beoefening van gymnastiek/athletiek enz. Werd door de genoemde vereniging vroeger alleen voetbal beoefend, thans kan dat niet meer, aangezien de vereniging niet meer de beschikking heeft over een veld. Drie honderd gulden huur voor een totaal tot voetballen ongeschikt terrein is wel wat al te kras.

EEN TWEEDE POGING

De Heukelummers zaten, na de mislukte poging, echter niet stil en richtten enkele jaren later weer een voetbalvereniging op. "De Stormvogels" was de naam.

v.v.Heukelum spelers van voor 1930

Een nieuwe vereniging met dezelfde problemen als zijn voorganger, zo bleek uit de krant:

Op het verzoek van de voetbalvereniging "De Stormvogels" alhier om beschikbaarstelling van een terrein is van gemeentewege afwijzend beschikt.

De terreinen lagen in Heukelum dus niet voor het opscheppen en geld nog veel minder. Geruisloos zijn de moedig uitgevlogen "Stormvogels" ten onder gegaan.

DRIEMAAL IS SCHEEPSRECHT

Zaterdag 26 april 1930 werd voetbalvereniging H.V.V. D.O.S. (Heukelumse Voetbal Vereniging Door Oefening Sterk) opgericht door een groepje sportminnende Heukelummers, namelijk: J. van Mourik (onderwijzer), Leen Stellenboom (gemeentesecretaris), G.Lakerveld (gemeente-veldwachter) en Louis Stellenboom (ambtenaar der secretarie in Leerdam).

Het eerste bestuur was als volgt verdeeld: Voorzitter dhr. Van Mourik, Penningmeester dhr. Leen Stellenboom, Adjunct dhr. Louis Stellenboom en dhr. G. Lakerveld.

Op mei 1930 stond er het volgende in de krant:

De eerste officiele wedstrijd (uit de krant 'de Leerdammer', 31 mei 1930)

Woensdag had alhier de de officieele opening plaats van het nieuwe terrein, der pas opgerichte voetbal vereniging D.O.S., waarbij de muziekvereen. haar medewerking verleende.

Onder veel belangstelling marcheerden te ruim 7 uur onder een opgewekte marsch de elftallen van "D.O.S." en "A.V.V." uit Asperen, waartegen de eerste wedstrijd bij deze gelegenheid zou worden gespeeld, naar het terrein. Daar aangekomen nam, de Voorz. Der Vereen., de heer J. van Mourik, het woord. Spreker begon met allen hartelijk welkom te heeten op het nieuwe sportterrein, waarbij hij vooral grooten dank bracht aan den heer Post, aan wien men het grootendeels te danken had, dat zoo'n uitstekend terrein in de onmiddelijke nabijheid der gemeente was verkregen. Ook vele anderen, o.a. in 't bijzonder nog den heer Lakerveld, wien niets te veel was voor de vereen., werd dank gebracht, waarna de heer v. M. zich tenslotte nog richtte tot A.V.V., welke vereen. hij in de eerste plaats dank bracht voor haar bereidwilligheid, om eerst Zaterdagavond en toen dit niet kon doorgaan hedenavond zich beschikbaar te stellen voor het spelen van een openings-wedstrijd. Haar pad liep niet steeds over rozzen, aldus spr., waar 't bij ons tot nog als van een leien dakje is geloopen, heeft zij steeds met grooten moeilijkheden te kampen gehad. Van harte hoopte hij, dat ook A.V.V. spoedig in 't bezit van een geschikt terrein zou komen. Waar de tijd dringt, vervolgde spr. ten slotte, moet ik kort zijn en eindigde hij met een hoera voor A.V.V., dat door het publiek enthousiast werd herhaald, terwijl als vanzelf ook D.O.S. niet werd vergeten.

1930 Mevrouw Post knipt het lint door ter opening van het v.v.Heukelum veld

Hierna verzocht de heer v. Mourik mevr. Post het lint, dat het veld afsloot, door te knippen, bij welke gelegenheid haar namens de vereeniging bloemen werden aangeboden. De fotograaf vereeuwigde dit gewichtige moment op de gevoelige plaat, terwijl ook de beide elftallen nog even werden gekiekt, alvorens de wedstrijd een aanvang nam.

Met het aanbieden van bloemen door A.V.V. aan den D.O.S.-aanvoerder en den aftrap door den heer Post, was het officieele gedeelte afgeloopen en nam de eigenlijke wedstrijd een aanvang. Was de algemeene verwachting, dat A.V.V. met flinke cijfers zou winnen, reeds direct wierp D.O.S. zich met enthousiasme in den strijd en na een kort overwicht bij 't begin voor A.V.V., kregen we zelfs perioden dat onze jonge club in de meerderheid was en moest de A.V.V.-verdediging dikwijls alle zeilen bijzetten, om doelpunten te voorkomen. Tenslotte slaagden de gasten er echter in, het eerste doelpunt te maken en ging rust in met 1-0 voor A.V.V.

1930 De Heer Post neemt de aftrap ter opening van het v.v.Heukelum veld

Ook na de rust werddikwijls heel aardig spel te zien gegeven. A.V.V. begon er toen beter in te komen en maakte er nog een tweetal punten bij. Vooral tegen het einden, toen de D.O.S.-spelers zichtbaar vermoeid begonnen te worden, waren de gasten geregeld in de meerderheid, doch tot doelpunten wisten zij het niet meer te brengen, totdat tegen het einde het D.O.S. uit een vlugge doorbraak gelukte, de eer te redden en een tegenpunt te maken, waarbij den geheel verrasten A.V.V.-keeper geen schrijn van kans werd gegeven, en eindigde deze in uitstekende verstandhouding gespeelde wedstrijd in een 3-1 overwinning der gasten.

Met enkele hartelijke woorden reikte tenslotte de heer van Mourik de voor deze wedstrijd door den heer Hes uit Gorcum beschikbaar gestelde medaille aan A.V.V. uit.

Men verzocht ons van deze plaats een woord van dank te brengen aan de Baronesse en de Baron van Heeckeren-Brandenburg voor hunne medewerking.

 
Om deel te nemen aan competitiewedstrijden was het noodzakelijk om lid te worden van de KNVB. Deze bond maakte echter duidelijk dat er een andere naam dan D.O.S. gekozen moest worden, omdat er ook in Utrecht een club was met de naam D.O.S. De naam v.v."Heukelum" was een feit.

Het "terrein"-probleem was in 1956 definitief achter de rug met de opening van een heus nieuw eigen voetbalveld en een gebouw met twee kleedkamers en een aparte ruimte voor de scheidrechter (bij de Heukelummers beter bekend als het legendarische "Praathuis". Later is deze locatie uitgegroeid tot sportpark "de Vriezenwijk". De eerste wedstrijd op het nieuwe veld werd gespeeld tegen een elftal van de Rotterdamse politie. De heukelummmers wonnen met 5-3.

Op de buitengewone ledenvergadering in 1969 werd met overgrote meerderheid besloten om v.v.Heukelum een zaterdag-club te laten worden. Tot dan toe werden er vele wedstrijden zondags in de morgenuren gespeeld. Na de overgang naar het zaterdagvoetbal namen ledental en supporterschare in omvang toe.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!