Cookie beleid vv Heukelum

De website van vv Heukelum is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedrags- en huisregels

ROKEN

 • Vanaf 1 juli 2008 is er een algeheel rookverbod in kantine, bestuurs- en commissiekamer, alsmede keuken, kleedlokalen en toiletten.
 • De vereniging wordt voor het toezien hierop verantwoordelijk gehouden en zal de eventuele boete moeten betalen. Dit zal op de dader(s) worden verhaald
 • Het gebruik van drugs,handel of bezit is niet toegestaan


ALCOHOL

 • Geen alcohol voor leiders, trainers en/of andere kaderleden vóór of tijdens de uitoefening van hun functie
 • Geen alcohol verstrekken aan personen jonger dan 18 jaar
 • Geen alcohol zaterdags in de kantine tot 12.00 uur, alcohol is toegestaan in de kantine en in de serre
 • Langs de lijn tijdens de wedstrijden geen alcoholgebruik toegestaan en flessen frisdrank
 • Tijden dat men alcohol mag schenken: maandag, dinsdag en woensdag 18.00-22.00 uu, donderdag 18.00-00.00 uur (laatste ronden om 23:30 uur) en zaterdag 12.00-19.30 uur (laatste ronde om 19:00 uur)


SPORTCOMPLEX

 • Ieder verenigingslid of bezoeker draagt zorg voor het in goede en nette staat houden van het sportcomplex. Afval in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 • Alléén PET-flessen (plastic) in de rode container (kantine) of buiten in de grijze container (terras)
 • Ieder verenigingslid mag een ander corrigeren bij overtreding hiervan (sociale controle)
 • Auto’s, fietsen, brommers en scooters dienen op de daarvoor bestemde plaatsen gestald te worden
 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen op ons terrein
 • Alleen aangelijnde honden zijn op het sportcomplex toegestaan en uitwerpselen dienen direct door de eigenaar van de hond te worden opgeruimd


KANTINE

 • Het is niet toegestaan de kantine met voetbalschoenen te betreden
 • Na gebruik van consumpties zowel in kantine als terras de lege flesjes/glazen aan de bar terugbrengen en tafel op te ruimen van afval
 • Er mag geen glaswerk (glazen, flesjes) naar de velden meegenomen worden
 • Consumpties dienen contant afgerekend te worden evenals etenswaren uit de keuken
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties te gebruiken in de kantine of elders op het terrein behorend bij de sportkantine.
 • Het is niet toegestaan om eigen muziek te draaien, deze wordt centraal vanuit de kantine geregeld


GEDRAG OP EN ROND HET SPORTVELD

 • Een verenigingslid dient zich te onthouden van onbehoorlijk taalgebruik
 • Scheidsrechters, mede- en tegenstanders worden niet uitgescholden
 • Bij staken van een wedstrijd dienen trainer, aanvoerder/leider zo spoedig mogelijk contact op te nemen met wedstrijdsecretaris (zaterdag of zondag) of coördinator
 • Bij rode kaarten, zowel bij ons als tegenstander, direct een formulier invullen en inleveren bij wedstrijdcoördinator (ook voor uitwedstrijden!)
 • Elk v.v. Heukelum team speelt in het door het bestuur vastgesteld tenue. Reclamesponsoring is in overleg mogelijk
 • De trainer/leider corrigeert ‘onjuist’ gedrag van spelers
 • Bij herhaaldelijk ongepast gedrag kan het bestuur een schorsing of taakstraf opleggen
 • Vuurwerk tijdens de wedstrijden is ten strengste verboden


OMGANG MET ELKAAR

 • Bij meningsverschillen het taalgebruik op een normaal niveau houden. Andere leden en vooral kinderen kan dit storen
 • Meningsverschillen in de daarvoor bestemde ruimte bespreken (o.a. bestuurskamer)
 • Benader de v.v. Heukelum vrijwilligers op een normale manier. Zij zijn er voor u en uw kinderen en doen hun best alles zo goed mogelijk te laten verlopen
 • Geen discriminatie, seksuele intimidatie en beledigingen (aantasting van iemands goede eer en naam) te plegen


DIEFSTAL / VERNIELINGEN

 • Bij diefstal van goederen van de vereniging of derden zal aangifte bij de politie worden gedaan en de toegang tot het complex worden ontzegd totdat het bestuur hierover een uitspraak heeft gedaan
 • Opzettelijke vernieling/beschadiging van eigendommen van de vereniging zal de schade worden verhaald op desbetreffende persoon of ouder/verzorger 
 • Indien nodig zal aangifte bij de politie worden gedaan 
 • Bovenstaand zal worden uitgevoerd na gesprek tussen delegatie districtsbestuur en verenigingsbestuur


GEDRAGSREGELS BEGELEIDERS IN DE SPORT

Deze Gedragsregels begeleiders in de sport zijn vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF d.d. 15 november 2011.
 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatie middel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen de bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!